Ovit Tüneli İnşaatında Yüklenici Firmaya 19 Bin TL’lik iş için 17 milyon TL ödendiği iddiasıSosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, Sayıştay’ın Ovit Tüneli’nin yapımı sırasında yüklenici firmaya belirlenen bedelden 10 kat daha fazla ödeme yapıldığını ortaya koyduğu iddia edildi.

Sayıştay’ın internet sitesinde yapılan araştırmada, Karayolları Genel Müdürlüğü Düzenlilik Denetim Raporu’nda Ovit Tünelindeki denetimlerin sonuçlarına yer verildiği görülüyor.

Raporun 72-74. sayfaları arasında Ovit Tüneli ile ilgili “BULGU 17: İhaleye Esas Projeler Arasında Yer Almayan Yaklaşık Maliyet Hesabında da Dikkate Alınmayan İşlerin Herhangi Bir Onay Olmaksızın Yüklenici Tarafından Yapılması ve Bedelinin Ödenmesi” başlığı altında değerlendirmelere yer veriliyor.

Raporda, 19 bin 568 TL bedel ile verilen “Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması” tanımlı iş kalemi özelinde köprü ve köprülü kavşak işi yaptırıldığı, bu işler için herhangi bir onay alınmadığı ve yüklenici firmaya 17 milyon TL ödeme yapıldığı belirtiliyor. Raporun ilgili bölümünde şu ifadelere kullanılıyor:

“Yaklaşık maliyette “Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması” iş kaleminin miktarı Güzergah Boykesiti proje paftası esas alınarak 21.041 m3 hesaplanmış olup, bu iş kaleminin yaklaşık maliyetteki birim fiyatı 0,93 TL’dir. Yüklenici bu iş kalemi için 40,00 TL (yaklaşık maliyetin 43 katı); diğer istekliler 3,00 TL, 2,00 TL ve 1,60 TL teklif vermişlerdir. Söz konusu iş kaleminin hakedişte ödenen miktarı (tünel hariç) 445.138,90 m3’tür (yaklaşık maliyette öngörülen miktarın 21 katı). Bunun 300.671,93 m3’ü yaklaşık maliyete esas alınan; ancak ihale dokümanı kapsamında yer almayıp, talep eden isteklilere verildiği söylenen Güzergah Boykesiti proje paftasındaki kısma aittir. Kalan 144.466,97 m3’lük kısım ihale dokümanı kapsamında yer almadığı gibi isteklilerin hiçbir şekilde bilgisinin olmadığı, yaklaşık maliyet hesabında da dikkate alınmayan Ovit Tüneli giriş ve çıkış kavşaklarına ait olan ve herhangi bir onay olmadan yüklenici tarafından yapılan miktardır. Sonuç olarak yaklaşık maliyette bedeli 19.568,00 TL olarak belirlenen iş kalemi için yaklaşık 17.000.000,00 TL ödeme yapılmıştır”.

Raporun sonucunda proje değişikliklerin mevzuata uygun yapılmadığı, ihale dökümanının isteklilere verilmediği ve yaklaşık maliyet hesaplarının sağlıklı yapılmadığı, yüklenici firmanın idareden daha isabetli bir yaklaşımla yapılacak işin birim miktarının artacağını öngördüğü ifade ediliyor.

İlgili İçerik  Cumhurbaşkanlığı giderinin günlük 10 milyon TL olduğu iddiası

Diğer taraftan, ‘Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması’ iş kaleminin gerçekleşen miktarı İdarenin hesabından 21 kat fazladır. Bu durumda, yüklenicinin bu iş kalemi için yaklaşık maliyete esas birim fiyattan 43 kat yüksek teklif vermiş olması, İdareden daha isabetli bir yaklaşımla, söz konusu iş kaleminin işin yapımı sırasında çok yüksek miktarda artacağını öngördüğünü göstermektedir“.

Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:

“Sonuç olarak, ihale dokümanı kapsamında isteklilere projelerin verilmesi, proje değişikliklerinin de mevzuata uygun olarak yapılması gerekmektedir. Projelerin ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyete esas miktarların sağlıklı hazırlanmasının, isteklilerin tekliflerini yaklaşık maliyete ve diğer isteklilerin tekliflerine nazaran makul belirlemesinde önemli bir faktör olduğu değerlendirilmektedir”

Ancak raporun herhangi bir bölümünde yüklenici firmaya yapılmayan bir iş için ya da 19 bin TL bedelli iş için 17 milyon TL ödendiğine dair bir değerlendirme bulunmuyor.

Yüklenici firmanın yaptığı köprünün bir ayağının 2,95 metre kısa olduğu iddiasının ise Ovit Tüneli değil Başur Köprüsü’yle ilgili olduğu raporda görülüyor.

Yapılan doğruluk kontrolü sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ovit Tünelindeki kazı malzemesi sulama ve sıkıştırma işi için belirlenen 17 bin TL bedelli iş için değil, birim iş miktarının artması ve projede yer almayan köprülü kavşak ve yol inşaatlarının yapılması karşılığında 17 milyon TL ödendiği anlaşılmaktadır.

Sayıştay raporunda mevzuata uygun hareket edilmediği ise açıkça belirtilmektedir.

Kaynak: Sayıştay Raporu https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2019/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-B/KARAYOLLARI%20GENEL%20MUDURLUGU.pdf

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi. Televizyon haberciliği ve dijital yayıncılık alanında çalışıyor. Doğruluğu Ne? ekibinde içerik editörü olarak görev yapıyor. Yazılım, sosyal medya, TV ve radyo spikerliği alanlarına ilgi duyuyor.